2017 - 2018 Türkiye Konut Satışı Karşılaştırma Haritaları


İstanbul

Özet Bilgilendirme

İl Satılık Konut Trend Grafiği'ne göre Nisan 2019 tarihinde İstanbul İli’nin ortalama satılık konut değeri 3.400 TL/m2 olarak gösterilmektedir. GABORAS verilerine göre 2018 yılının Ocak Ayı’ndan bu yana yükseliş trendine giren İstanbul İl'i Satılık Konut piyasası 2018 yılı Temmuz Ayında düşüş trendi gösterirken 2019 yılı son çeyrekte yükseliş görtermeye başlamıştır.

Ankara

İzmir

Adana

Antalya

Bursa

Gaziantep

Diğer Şehirler